oleh

Fadhilah Membaca Subhanallah, Alhamdulillah dan Allahu Akbar

Diasuh oleh: Ustadz Farid Nu’man Hasan

Maslahat Umat | Ustadz, saya mau bertanya, bagaimana derajat hadits yang berbunyi: Rasulullah SAW bersabda, “Barangsiapa yang mengucapkan alhamdulillah 100 kali, sebelum terbit matahari di pagi hari, dan sebelum tenggelam matahari di petang hari, pahalanya seperti orang bersedekah 100 kuda perang fii sabilillah.”

Jawaban

Haditsnya: Siapa yang membaca SUBHANALLAH 100 X sebelum matahari terbit dan sebelum terbenamnya, maka itu lebih utama dari 100 ekor unta

ALHAMDULILAH 100 X sebelum matahari terbit dan sebelum terbenamnya, maka itu lebih utana dari 100 ekor kuda dan muatannya

ALLAHU AKBAR 100 X sebelum matahari terbit dan sebelum terbenamnya, maka itu lebih utama dari membebaskan 100 budak

LAA ILAHA ILLALLAHU WAHDAHU LAA SYARIKA LAH, LAHUL MULKU WA LAHUL HAMDU WAHUWA ‘ALA KULLI SYAI’IN QADIIR 100 X sebelum matahari terbit dan sebelum terbenamnya, maka di hari kiamat nanti tidak ada seorang pun yang datang dengan amal lebih baik dari amalnya, kecuali jika orang itu juga membaca itu juga atau lebih banyak. (HR. Al Mundziri dalam At Targhib wat Tarhib. Status: HASAN. Shahih at Targhib wat Tarhib no. 658)

Wallahu A’lam

Dipersembahkan oleh : www.manis.id

News Feed